JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI SZAKIRODALOM (szerző neve szerinti ABC sorrendben)

 • Ambrus András: Rovarvilág – Lepkék. Kócsagvári füzetek. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród 2011
 • Ángyán J., Kovács L., Ónodi G., Podmaniczky L., Schmidt A.: Milyen előnyei lehetnek a természetvédelemből a vidéki lakosságnak? KvVM és Szent István Egyetem 2003.
 • Ángyán József – Tardy János –Vajnáné Madarassy Anikó (Szerk): Védett és Érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2003
 • Ángyán József – Podmaniczky László – Vajnáné Madarassy Anikó (szerk.): Az Érzékeny Természeti Területek Programja 2003/I. KvVM – Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Budapest – Gödöllő 2004
 • Ángyán József – Podmaniczky László –Vajnáné Madarassy Anikó (szerk.): Érzékeny Természeti Területek Programja 2004. KvVM – Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest– Gödöllő 2004
 • Babus Friderika – Duhay Gábor – Kellner Szilárd – Kiss Gábor (szerk.): Tájvédelmi Kézikönyv. KvVM-TvH, 2. átdolgozott kiadás, 2007
 • Balogné Váradi Éva és Társai: Fedezze fel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, átdolgozott 2. kiadás, 2007
 • Baráz Csaba (szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Eger, 2002. 621 p. (ISBN 963 204 025 2)
 • Baráz Csaba – Dudás György (szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet és a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet. Bükki Nemzeti Park Ig., Eger 2005
 • Baráz Csaba – Dudás György – Holló Sándor – Szuromi László – Vojtkó András (szerk.): A Mátrai Tájvédelmi Körzet. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger 2010
 • Baráz Csaba – Dudás György – Holló Sándor – Szuromi László – Vojtkó András (szerk.): A Mátrai Tájvédelmi Körzet. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger 2010
 • Baráz Csaba – Kiss Gábor (szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger 2007
 • Baráz Csaba (szerk.): A Suba-lyuk barlang. Neandervölgyi ősember a Bükkben. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger 2008
 • Barina Zoltán: A Gerecse hegység flórája. ROSALIA Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei 1. kötet. Magyar Természettudományi Múzeum, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest 2006
 • Baross Gábor (szerk.): Az Aggteleki Nemzeti Park. Mezőgazda 1998
 • Barta Csaba – Tolnay Zsuzsa: Varázslatos karsztvidék, Az Aggteleki Nemzeti Park. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2005
 • Bartha Csaba – Ilonczai Zoltán: A Lázbérci Tájvédelmi Körzet és a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger 2005
 • Barta Károly – Tarnai Tamás (szerk.): A Nyugat–Mecsek Karsztja. GeoLitera SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged 2012
 • Barta Dénes (szerk.): Magyarország ritka fa és cserjefajainak atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest 2012
 • Bartha Dénes: Veszélyeztetett erőtársulások Magyarországon. WWF füzetek 18. Budapest 2001
 • Bartha Dénes (szerk.): Természetvédelmi növénytan. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2012.
 • Bálint Zsolt: A Kárpát-medence nappali lepkéi 1. rész. MME könyvtára 12. 1996
 • Berecz Béla – Bodó Eszter – Puczkó László – Tolnay Zsuzsa: Mi az ökoturizmus? Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2008
 • Béni Kornél – Viszló Levente: Vértes hegység és környéke. Egy Cseppnyi Magyarország. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1996
 • Boldog Sándor (szerk.): Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkba. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, ANP füzetek II. Jósvafő 2003
 • Boldog Sándor – Estók Péter (szerk.): Földalatti denevérszállások katasztere I. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, ANP füzetek III. Jósvafő 2007
 • Boldog Sándor – Farkas Tüde (szerk.): Keleméri Mohos-tavak Kutatás, kezelés, védelem. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, ANP füzetek IV. Jósvafő 2008
 • Bihari Z. – Csorba G. – Heltai M. (Szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó. Budapest 2007
 • Bona Gabriella – Harsányi Judit – Simay Gábor (szerk.): Régi magyar háziállatok a Biharban. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2007
 • Borbáth Péter – Tóth László – Schmotzer András: A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet. Bükki Nemzeti Park Ig., Eger 2005
 • Borhidi Attila: Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest 2003
 • Borhidi Attila – Sántha Antal (szerk): Vörös Könyv Magyarország Növénytársulásairól. KöM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6. 1999
 • Borkovits Balázs, – Mezei Ervin: A Baláta-tó. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002
 • Botta-Dukát Zoltán – Mihály Botond (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon Özönnövények II. KvVM TvH Tanulmánykötetei 10. 2006
 • Bölöni János – Molnár Zsolt – Kun András (szerk.): Magyarország élőhelyei. Vegetációk leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, Vácrátót 2011
 • Buka L. – Gyarmathy I. – Papp L.: a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2006 (angol és német nyelven is)
 • Csanády András – Kovács Eszter (szerk.): A biológiai sokféleség ösztönzése és közgazdasági értékelése. Szemelvények az OECD környezetpolitikájából. KvVM, Budapest 2003
 • Csányi Vilmos: Kis-Etológia. Kossuth Kiadó, 2002
 • Csiszár Ágnes (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-Magyarország Egyetem Kiadó, Sopron 2012
 • Csörgő Tibor – Karcza Zsolt és társaik (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz. Kossuth Kiadó, 2009
 • Csörgő Tibor és Társai: Fedezze fel az Ócsai Tájvédelmi Körzetet! Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2005
 • Deák Balázs: A Közép-beregi sík komplex élőhely-rehabilitációja. LIFE 04 NAT HU 118. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2009
 • Dobrosi Dénes – Haraszthy László – Szabó Gábor: Magyarországi árterek természetvédelmi problémái. WWF füzetek 3. 1993
 • Dobolyi Konstanstin – Kézdy Pál (szerk.): Természetvédelem és kutatás a Szénás-hegycsoporton. ROSALIA Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei 4. kötet. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Budapest 2008
 • Domokos Tamás – Pelbárt Jenő: Magyarország védett puhatestűi. Grafon Kiadó 2007
 • Dudás György: A Szársomlyó. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 2002
 • Duhay Gábor (szerk.): Tájvédelmi Kézikönyv. KvVM-TvH 2004
 • Duhay Gábor (szerk.): Ökoturizmus a védett természeti területeken. KvVM-TvH 2006
 • Drexler Szilárd – Stadler Árpád: A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet és a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet. Bükki Nemzeti Park Ig., Eger 2005
 • Dunka Béla: A házibivaly. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2013
 • Ebesfalvi Sarolta és Társ.: Útmutató a védett területeken történő gazdálkodáshoz. LIFE 04 NAT HU 118. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2008
 • Ecsedi Zoltán (szerk.) 2004: A Hortobágy madárvilága. Hortobágy természetvédelmi Egyesület -Winter Fair. Balmazújváros-Szeged 2004
 • Ecsedi Zoltán – Tar János: A kis lilik (Anser erythropus) védelme az európai vonulási útvonalon. LIFE-Natura program a Hortobágyi Nemzeti Parkban 2005-2009. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2008
 • Ehrlich Paul és Anna: A Fajok kihalása. Göncöl kiadó 1995
 • Előd Réka – Kiss Attila: Fedezze fel a Pál-völgyi- barlangot. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2. kiadás, 2006
 • Előd Réka – Kiss Attila: Fedezze fel a Szemlő-hegyi-barlangot! Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, javított 2. kiadás, 2006
 • Élővíz-folyosók Magyarországon IUCN- Magyarország kiadványa
 • Faragó Sándor: Vadonélő állatfajok fennmaradásának lehetőségei mezőgazdasági környezetben Magyarországon. WWF füzetek 4. 1993
 • Faragó Sándor – Kalmár Sándor: „A túzok védelme Magyarországon” Life-Nature Project 2005. évi monitoring jelentése. Magyar apróvad Közlemények: 2006 Supplement
 • Faragó Tibor:A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban. Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, Budapest 2013
 • Fekete Gábor – Varga Zoltán (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest 2006
 • Felföldi Lajos: A vizek környezettana Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, 1981
 • Fenyősi László: A Dráva. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 2006
 • Fidlóczky József: Erdőgazdálkodás helyzete és annak természetvédelmi vonatkozásai. WWF füzetek 7. 1995
 • Fintha István: A Szatmár-Beregi Tájvdelmi Körzet. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2006. (angol és német nyelven is)
 • Fiskus Olga – Duhay Gábor – Csőszi Mónika: Szélenergia és természetvédelem. KvVM/TvH, Budapest 2005
 • Forró László: A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 2007
 • Frank Tamás (Szerk.): Természet – Erdő – Gazdálkodás. MME Könyvtára 16. 2000
 • Frisnyák Sándor: Magyarország természeti földrajza. Tankönyvkiadó, Budapest 1992
 • Fodor Lívia – Váczi Olivér – Török Katalin (szerk.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 2007. KvVM/TvH, Budapest 2007
 • Fodor Lívia – Váczi Olivér – Török Katalin (szerk.): Hungarian Biodiversity Monitoring System 2007. KvVM/TvH, Budapest 2007
 • Földünkért … Az élet fenntartásának stratégiája IUCN, UNEP, WWF. Környezetvédelmi Minisztérium, Budapest 1992
 • Futó János (szerk.): A Tapolcai-medence és tanúhegyei. A Balaton-felvidék természeti értékei: IV. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig., Veszprém 2003
 • Futó János (szerk.): A Káli-medence. A Balaton-felvidék természeti értékei: V. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig., Veszprém 2005
 • Futó János (szerk.): A Keszthelyi-hegység. A Balaton-felvidék természeti értékei: VI. Balatoni Nemzeti Park, Csopak 2006
 • Futó János.- Szabó Zoltán – Székely Kinga: Tapolcai-tavasbarlang. KvVM. Budapest 2006
 • Fülöp Gyula – Szilvacskú Zsolt (szerk.): Természetkímélő módszerek a mezőgazdaságban. MME Könyvtára 17. Budapest 2000
 • Fülöpszállási Székely Gábor – Gilly Zsolt: Szivárványos Kiskunság. Ganteline Kft., Budapest 2004
 • Gaál József: Pásztorvilág gazdaszemmel – Gaál József intéző bugaci emlékei 1928-1936. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét 2003
 • Gőri Szilvia – Kapocsi István: Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja. LIFE-Natura program a Hortobágyi Nemzeti Parkban 2002-2005. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, (angol nyelven is) Debrecen 2005
 • Hadobás Sándor: Építészeti emlékek. Az Aggteleki Nemzeti Park és Környéke. Kultúrtörténeti értékei- I. 2003
 • Halpern Bálint (szerk.): A rákosi vipera védelme. ROSALIA Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei 3. kötet. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Budapest 2007
 • Haraszthy László: Biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. WWF füzetek 8. Budapest 1995
 • Haraszthy László: Gyakorlati ragadozómadár-védelem. MME könyvtára 5. 2. Javított kiadás Budapest 1996
 • Haraszthy László (szerk.): Magyarország madarai. Mezőgazda, 1998
 • Haraszthy László: Természeti értékeink megőrzésének lehetőségei az Európai Unióban. WWF füzetek 14. 1999
 • Haraszthy László: A Tisza-völgy természeti értékeinek megőrzése. WWF füzetek 17. 2001
 • Haraszthy László (szerk.): Veszélyeztetett madarak fajvédelmi tervei. MME könyvtára 21. Budapest 2003
 • Haraszthy László – Márkus Ferenc – Bank László: A fás legelők természetvédelme. WWF füzetek 12. 1997
 • Haraszthy László: Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területeken. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár 2013
 • Haraszthy László (szerk.) Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár 2014
 • Haraszthy László (2019): Magyarország fészkelő madarainak költésbiológiája 1. kötet. Fácánféléktől a sólyomfélékig (Non-Passeriformes), 2. kötet Sárgarigóféléktől a sármányfélékig (Passeriformes).
  Pro Vértes Nonprofit Zrt., Csákvár
 • Harka Ákos – Sallai Zoltán: Magyarország halfaunája. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 2004
 • Hawke, C. J. – José, P. V.: A nádasok kezelése gazdasági és természetvédelmi szempontok szerint. MME könyvtára 17. 2002
 • Horváth Ferenc – Borhidi Attila (szerk.): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest 2002.
 • Horváth Ferenc és Társai. (szerk.): Európai jelentőségű természeti területeink felmérése és értékelése. Magyarország és a Natura 2000 – III. MTA OBKI, Vácrátót 2003
 • Illés Eszter – Bölöni János: Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon. MTA ÖBKI, 2007
 • Iványi Ildikó – Lehmann Antal (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság monográfia. Mezőgazda kiadó, Budapest 2002
 • Kalotás Zsolt: A Duna-Dráva Nemzeti Park. Alexandra, 2005
 • Kalotás Zsolt: A Körös-Maros Nemzeti Park – A természet szigetei. Alexandra, 2008
 • Kárpáti László – J. Fally (szerk.): Fertő–Hanság­­– Neusidler See– Seewinkel Nemzeti Park. Szaktudás Kiadó Ház kft. Budapest 2012
 • Kelemen Judit (szerk.): Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez. KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 4.
 • Kereszty András (szerk.): Tények könyve ZÖLD. Greger- Delacroix 1998
 • Kerényi Attila: Környezettan. Mezőgazda kiadó, 2003.
 • Kerényi Attila: Európa természet és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003
 • Keszthelyi István – Csapody István – Halupa Lajos: Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelése. KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 3. 1995
 • Kézdy Pál (szerk.): Európa Diplomás természeti területek Magyarországon. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest 2003
 • Kézdy Pál – Pap Beáta: Nemzeti Park a Dunakanyarban. A Duna-Ipoly Nemzeti Park. Ganteline Kft., Budapest 2006
 • Kézdy Pál – Menráth Réka: Természetvédelem a Szénás-hegycsoporton. Pannon tölgyesek és dolomit élőhelyek-rekonstrukciója. Beszámoló a LIFE-Nature programról LIFE03NAT/H/0. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2008 (angolul is)
 • Kézdy Pál– Tóth Zoltán (szerk.): Természetvédelem és kutatás a budai Sas–hegyen. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei Rosalia 7. kötet Budapest 2012
 • Király Gergely (szerk.): Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. Szerzői kiadás, Sopron 2007
 • Király Gergely (szerk): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2009
 • Kiss Gábor – Baráz Csaba – Gaálová Katarína – Judik Béla (szerk.): A Karancs–Medves és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet. Nógrád és Gömör határán. Eger 2007. 382 p. (ISBN 978-963-87289-2-0)
 • Kiss Gábor – Benkhard Borbála: Kő kövön … marad. KvVM-TvH 2006, 2007
 • Kiss Gábor (szerk.): Tanösvények építése. Módszertani útmutató. Bükki Nemzeti Park Ig., Eger 2007
 • Kordos László: Magyarország barlangjai. Gondolat, Budapest 1984
 • Kovács Gergelyné – Salamon Ferenc: Hortobágy a nomád Pusztától a Nemzeti Parkig. Natura, Budapest 1976
 • Kugler Péter: A nemzeti park emlősvilága. Kócsagvári füzetek. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród 2011
 • Kustár Rozália – Balázs Réka (szerk.): Talpalatnyi kő – Elveszett emlékeink nyomában. A DARÁZSKŐ. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét 2013
 • Láng István: Agrártermelés és globális környezetvédelem. Mezőgazda kiadó, Budapest 2003
 • Lisztes László: Kézműves céhek a Hortobágyért (három nyelvű –angol-német-magyar). Daru füzetek, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2006
 • Lesku Balázs: Bátorliget környékének természeti értékei. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2006
 • Lesku Balázs – Molnár Attila: A Hortobágy növényritkaságai. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2007
 • Lovászi Péter: A fehér gólya természetvédelmi fajmegőrzési terve. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – Nimfea Természetvédelmi Egyesület. 2013
 • Lőrincz István: A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2006. (angol és német nyelven is)
 • Madarassy László (1912): Nomád pásztorkodás a Kecskeméti Pusztaságon. Farkas Galéria BT és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét 2008
 • Margóczi Katalin: Természetvédelmi Biológia. JATE Press, 1998
 • Margulis Lynn: Az együttélés bolygólya. Az evolúció új megközelítése. Vince Kiadó, 2000
 • Marjaniné Dr. Zserényi Zsuzsanna (szerk.): A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek. KvVM-TvH, 2005
 • Marler, P. – Hamilton, W.: Az állatok viselkedésének mechanizmusai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1975
 • Markovics Tibor – Márkus Rita – Szentendreyné Havas Márta: Az Őrségi Nemzeti Park építészeti emlékei. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Őriszentpéter 2003
 • Márkus Ferenc: Az intenzív mezőgazdaság és földhasználat hatása a természeti értékekre Magyarországon. WWF füzetek 1. 1992
 • Márkus Ferenc (szerk.): Növényvédő szerek környezeti hatásai Magyarországon – Vegyszeres növényvédelem csökkentésére irányuló programok Dániában, Hollandiában és Svédországban. WWF füzetek 5. 1993
 • Márkus Ferenc: Extenzív mezőgazdaság és természetvédelmi jelentősége Magyarországon. WWF füzetek 6. 1993
 • Márkus Ferenc –Nagy Szabolcs: A mezőgazdasági és természetvédelmi politika összehangolásának lehetőségei Magyarországon (Különös tekintettel a Környezetileg Érzékeny Területek rendszerének hazai bevezetésére). WWF. Füzetek 10. 1995
 • Mayr Ernst: Mi az evolúció. Vincze kiadó, Budapest 2003
 • Mészáros Ernő: A föld rövid története. Vincze Kiadó, Budapest 2001
 • Mihály Botond – Botta Dukát Zoltán (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon Özönnövények I. KvVM TvH Tanulmánykötetei 9. 2004
 • Molnár Attila (szerk): Hortobágyi Mozaikok. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Debrecen 2005
 • Molnár Zsolt (szerk.): A Kiskunság száraz homoki növényzete. TermészetíBúvár Alapítvány Kiadó Budapest 2003
 • Molnár Zsolt: A Hortobágy pásztorszemmel. A puszta növényvilága. Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány 2012
 • Molnárné Lénárd Éva: A vadon élménye élő folyók mentén A Duna-Dráva Nemzeti Park. Ganteline Kft. Budapest 2005
 • Nagy Csaba: A Fertő-Hanság Nemzeti Park – Ahol a puszták véget érnek. Alexandra, 2007
 • Nagy Dániel: A Gömör-tornai karszt területi felszínborítása. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Jósvafő 2008. ANP füzetek V.
 • Nagy Gábor: Abaligettől a Nagy-mezőig – A Mecsek természeti értékei. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 2001
 • Nagy István –Sterbetz István: Hogyan lehet vadászni Magyarországon. Öt nyelven megjelent kiadvány. KvVM-FvM, Budapest 2006.
 • Nagy József: A Börzsöny hegység edényes flórája. ROSALIA Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei 2. kötet. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Budapest 2007
 • Nagy Szabolcs: Füves élőhelyek természeti értékei és védelme az Alföldön. WWF füzetek 2. 1992
 • Nagy Szabolcs – Márkus Ferenc: A mezőgazdasági és természetvédelmi politika összehangolásának lehetőségei az Európai Unióban. WWF füzetek 9. 1995
 • Nagy Szabolcs – Márkus Ferenc: Az agrártámogatások természetvédelmi hatásai. WWF füzetek 11. 1996
 • Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest 1975
 • Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-2002
 • Pannon enciklopédia: Magyarország állatvilága
 • Pannon enciklopédia: Magyarország növényvilága
 • Papp József: Hortobágy-puszta néprajza. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2006. (angol és német nyelven is)
 • Parrag Tibor: Dél-Dunántúl karsztvidékei. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 2003
 • Péchy Tamás – Haraszthy László: Magyarország kétéltűi és hüllői. MME könyvtára 13. 1997
 • Pinke Gyula – Pál Róbert: Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme. Alexandra, 2005
 • Pintér András: A Zselic. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs 2002
 • Pintér Balázs – Tímár Gábor: A Naszály természetrajza. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest 2010
 • Pintér Károly: Magyarország halai. Akadémiai Kiadó, Budapest 1992
 • Rakonczay János (szerk.): Vízből született táj. Arad-Békési térség természeti értékei. Békés megyei önkormányzat, 2008
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Kiskunságtól a Sárrétig, Dél-Alföld természeti értékei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1987
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Csévharaszttól Bátorligetig, Az Észak-Alföld természeti értékei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1988
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Ipolytarnóctól Füzérradványig, Észak-Magyarország természeti értékei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1989
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Sas-hegytől a Kálvária dombig, Észak-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda, Budapest 1992
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Balatonkenesétől a Kis-Balatonig, Közép-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda, Budapest 1994
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Szigetköztől az Őrségig, A Nyugat-Dunántúl védett természeti értékei. Mezőgazda, Budapest 1996
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Göcsejtől Mohácsig, A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda, Budapest 1997
 • Rakonczay Zoltán (szerk.): Vörös Könyv. Akadémiai Kiadó, Budapest 1990
 • Rakonczay Zoltán: Természetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 2002
 • Rakonczay Z. (szerk.): A Hortobágytól Bátorligetig. Az Észak-Alföld természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2004
 • Rakonczay Z. (szerk.): A Marostól a Sárrétig. A Körösvidék természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2006
 • Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2009
 • Reininger Heinrich: A szálalás elvei avagy a korosztályos erdő átalakítása. HM Budapesti erdőgazdaság Zrt., Budapest, 2010
 • Rodics Katalin: Gyilkos üzlet. KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 5. 1995
 • Rozner György – Rozner Ibolya: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs 2002
 • Sallai Róbert Benedek (szerk.): Veszélyeztetett Natura 2000-es fajok egyesületi fajvédelmi tervei. Nimfea természetvédelmi Egyesület, Túrkeve 2013
 • Sashalmi Éva – Érdiné Szekeres Rozália (szerk.): Természetvédelmi célú LIFE Projektek Magyarországon. KvVM-TvH 2005
 • Sándor András (szerk.): Bükki Nemzeti Park. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1983
 • Sánta Antal: A Pilis környéki csenkeszesek vizsgálata. Pilisi Igazi Szalonkavadászok Egyesülete 1982. Budapest 2008
 • Schmidt Tamás: Gemenc. Duna – Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 2006
 • Siller Irén és Társ.: Védett nagygombafajok Magyarországon. Farkas E. & Lőkös L.: Védett zuzmófajok Magyarországon. In: Mikológiai Közlemények – Clusiana: Vol.45. (2006) No.1-3.
 • Standovár Tibor – Primack, R.B.: A természetvédelmi biológiai alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001
 • Sterbetz István: Természetvédelmi elvárások a Vadászetikában. Educatio ’98 Kft.-TvH 2003
 • Suba János: A Bükk növényvilága. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2002
 • Szabó László Vilmos – Viszló Levente: A Csákvári-rét rejtélyes madarai. Pro Vértes természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár 2001
 • Szarvas Imre: Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és a Hollókői Tájvédelmi Körzet. Bükki Nemzeti Park Ig., Eger 2005
 • Székely Kinga (szerk.): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003
 • Székely Kinga – Ferenczy Gergely: Anna-barlang. KvVM/TvH – Bükki NPI. 2004
 • Székely Kinga – Ferenczy Gergely: Szent István-barlang. KvVM/TvH – Bükki NPI. 2004
 • Székely Kinga: Baradla Barlang. Az Aggteleki Nemzeti Park Természeti Értékei-1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő 2003 (angol nyelven is -2005)
 • Székely Kinga: Baradla Barlang Időutazás a cseppkövek birodalmában. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő 2005
 • Szunyogh Gábor – Kisbán Judit: Béke-Barlang. A Komlós-patak felszín alatti útja. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő 2004
 • Szuromi László – Urbán László – Czikora János: A Mátrai Tájvédelmi Körzet természeti értékei. Eger, 2002. 2. kiadás
 • Takács Gábor – Király Gergely: Növényvilág. Kócsagvári füzetek. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród 2011
 • Takácsné Bolner Katalin: Pál-völgyi-barlang – Egy felfedezés 100 éve. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Budapest 2004
 • Tardy János (szerk.): A magyarországi vadvizek világa. Magyarország ramsari területei. Alexandra, Pécs 2007
 • Természet Világa tematikus különszámok: Természetvédelem 1995; A biológiai sokféleség 1996; Változások a légkörben és az éghajlatban 1996
 • Tolnai Krisztina (szerk.): Soproni Tájvédelmi Körzet (javított kiadás). Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród 2007
 • Tolnai Krisztina (szerk.): Szigetközi Tájvédelmi Körzet (javított kiadás). Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród 2007
 • Tolnai Krisztina (szerk.): Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet (javított kiadás). Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród 2007
 • Tóth Albert (szerk): A kunhalmokról más szemmel. Alföldkutatásért Alapítvány Kisújszállás, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Debrecen 2004
 • Tóth Károly (szerk.): Nemzeti Park a Kiskunságban. Natura, Budapest 1879
 • Tóth László – Nagy Szabolcs – Haraszthy László: Vörös Lista Magyarország fészkelő madarainak védelmi helyzete. MME kiadványa 1999
 • Török Katalin –Fodor Lívia: Élőhelyek, mohák és gombák. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer eredményei I. KvVM-TvH, Budapest 2006
 • Tuba Zoltán: Bodrogköz. Lórántffy Zsuzsanna Szellemében Természet és Társadalomtudományi Alapítvány. Gödöllő-Sárospatak 2008
 • Tucker, G. M. – Health, M. F. (1994): Birds in Europe: their Conservation Status. Cambridge BidLife International (BirdLife Conservation Series no. 3).
 • Udvardy Miklós: Dinamikus állatföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest 1983
 • Váczi Miklós: Tollas vadásztársaink. Kócsagvári füzetek. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród 2011
 • Varga Zoltán (szerk.): A Biológiai sokféleség állapota és védelme Magyarországon. Országtanulmány. Fenntartható Fejlődés Bizottság 1998
 • Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában. Well-Press Kiadó, Miskolc 2002
 • Varga Zoltán: Az Aggteleki-Karszt gerinctelen állatai. Az Aggteleki Nemzeti Park Természeti Értékei -2. 2007
 • Ványi Róbert – Bona Gabriella: A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen (angol és német nyelven is)
 • Vásárhelyi Tamás (szerk.): A nádasok állatvilága. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 1995
 • Végvári Zsolt –Lisztes László: A Hortobágy madárvilága. Daru füzetek. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 2006
 • Verő György (szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. ROSALIA Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei 6. kötet. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Budapest 2011
 • Vida Gábor: Helyünk a Bioszférában. Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest 2001
 • Vidra Tamás: Fedezze fel a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetet. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest 2008 (angol nyelven is)
 • Vidra Tamás (szerk.): Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidé­­ken. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei Rosalia 7. kötet Budapest 2012
 • Viszló Levente: (szerk.): A természetkímélő gyepgazdálkodás. Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár 2009.
 • Viszló Levente: (szerk.): Egy cseppnyi Magyarország – A Vértesi Natúrpark monográfiája. I.-II. kötet. Pro Vértes Nonprofit Zrt., Csákvár 2019.
 • Wackernagel, M.- Rees, W.: Ökológiai lábnyomunk. Föld Napja Alapítvány 2001
 • Wilson, E. O.: Az élet jövője. Akkord kiadó, 2008